6 kroků k úspěnému prodeji nemovitosti

Čas jsou peníze a já vám čas ušetřím

Aby byl prodej nemovitosti úspěšný a bezchybný po všech stránkách, je důležité dodržet řadu kroků.

Známé pořekadlo praví, že čas jsou peníze. A čas, stejně jako peníze, je třeba investovat s rozmyslem. Já jsem připravena vás provést realitním trhem, být vaším průvodcem a zástupcem v procesu prodeje. A tím vám mnoho času ušetřit. Také vás ušetřím pochybností, zda všemu rozumíte a zda postupujete nejlépe, jak je možné. 

Znamená to, že velkou většinu věcí udělám za vás a budu vyžadovat z vaší strany pouze nezbytně nutnou asistenci.

 

Co můžete očekávat

Připravte se na to, že prodej nemovitosti standardně trvá v průměru minimálně tři měsíce. Vše se odvíjí od správně stanovené ceny za nemovitost po možnosti financování kupujícího – zda bude nemovitost hradit z vlastních zdrojů nebo bude v průběhu koupě vyřizovat hypotéku.

Pojďme se podívat na jednotlivé kroky při prodeji nemovitosti v případě, že vás bude zastupovat já – realitní poradce (makléř). Případně jaké kroky bystě měli chtít po vaší realitní kanceláři či poradci.

Jednotlivé kroky, které vedou k úspěšnému prodeji vaší nemovitosti

1.  Získání podkladů k prodeji nemovitosti

Na počátku celého procesu zajišťuji aktuální výpis z Katastru nemovitostí a Nabývací titul. Pokud majitel již nemá k dispozici Nabývací titul, zajistím jeho opis na příslušném Katastrálním úřadě. Od 1.6.2021 lze získat NT elektronicky.

Z těchto podkladů získám důležité informace, zda na nemovitosti neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, nařízení exekuce, atd…

Tedy zjistím, zda nemovitost lze nabídnout ihned k samotnému prodeji. V opačném případě je nutné nejdříve vyřešit právní vady a s tímto krokem jsme společně s advokátkou připraveny poradit či pomoci.

2.  Příprava nemovitosti k prodeji – strategie, cena, marketing

Dalším krokem je vypracování prodejní strategie. Jedině tak můžeme dosáhnout úspěšného prodeje nemovitosti. Mnoho lidí se domnívá, že prodej nemovitosti je jednoduchá věc, kterou zvládnou sami. Jistě, máte-li obchodního ducha a zkušenosti s prodejem služeb a advokáta, který vám bude nápomocen, pak konečný prodej jistě zvládnete bez další pomoci.

Ale umíte si správně spočítat hodnotu vaší nemovitosti tak, aby nebyla podhodnocena nebo případně, aby na inzertních serverech nevisela příliš dlouho? Nestane se z ní tzv. „ležák“, který každý přejde, protože je jednoduše drahý?Toto je zásadní krok, kterým budeme pokračovat.

Vypracuji pro vás Analýzu hodnoty nemovitosti a přesný strategický plán prodeje.

Probereme společně vaše časové možnosti, vaše představy a rychlost potřeby získání finančních prostředků z prodeje nemovitosti. Od těchto faktorů se pak odvíjí správné nastavení prodejní strategie. V této souvislosti se domluvíme také na marketingové strategii, která by měla zajistit přivedení co největšího počtu potenciálních zájemců o vaši nemovitost.

Je důležité, abyste měli jistotu, že jsme v tomto bodě udělali maximum. Že jsme díky správnému plánu, nastavení ceny a zacílení inzerce včetně sociálních sítí na celou Českou republiku, udělali vše.

Je velmi důležité si při tomto všem jasně uvědomit, že nakonec cenu nemovitosti nestanovuje makléř, ani majitel, ani odhadce, ale je to pouze a čistě TRH – samotní kupující, kteří buď jsou nebo nejsou „naši“ cenu za nemovitost ochotni zaplatit.

3.  Příprava podkladů k rezervaci nemovitosti

V momentě, kdy se najde zájemce, který projeví svůj zájem o koupi nemovitosti, přistupujeme k přípravě dalších podkladů – nejprve návrhu Rezervační smlouvy.

Rezervační smlouva zaručí kupujícímu, že pro něj nemovitost bude po určitou dobu blokována.

On má tak dostatek času na vyřízení všech úkonů spojených s koupí. Rezervační smlouva je třístranná – musí ji podepsat kupující, prodávající a zprostředkovatel.

 

4.  Příprava Kupní smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově

Po podpisu Rezervační smlouvy a složení Rezervačního depozita, je dalším krokem příprava Kupní smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově.

K platnému převodu nemovitosti je vyžadována písemná forma Kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy.

Budete-li si vyřizovat hypoteční úvěr, jsem zároveň v kontaktu s jeho finančním poradcem, který musí zajistit návštěvu odhadce nemovitosti a přípravu Zástavních smluv, které se následně podepisují společně s Kupní smlouvou a podpisy musí být také úředně ověřeny.

Rozhodně doporučuji sepsat zároveň Smlouvu o advokátní úschově.

V tomto případě jsou chráněny obě strany. Po podpisu Kupní smlouvy jsou peníze zaslány na úschovný účet, ze kterého jsou pak straně Prodávající uvolněny po převodu nemovitosti na stranu Kupující. V tomto případě se nemůže stát, že by prodávající neměl jistotu, zda strana Kupující má vyřešené finanční prostředky a zároveň neměl již ani svou nemovitost.

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%, kterou měl ze zákona hradit Kupující, se již neplatí.

5.  Katastr nemovitostí

Při podpisu Kupní smlouvy se zároveň podepisuje Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Zde nemusí být podpisy úředně ověřeny.

Návrh na vklad se na Katastrální úřad podává společně s jedním paré Kupní smlouvy buď osobně nebo poštou. V každém případě je potřeba přiložit kolek v hodnotě 2.000,- Kč.

Řízení u Katastrálního úřadu trvá zhruba 30 dní. Prvních 21 dní běží lhůta, během které Vás Katastrální úřad vyrozumí o tom, že byly smlouvy vloženy a vy tak máte možnost se ještě odvolat. Po této lhůtě začíná běžet další lhůta 30 dní, kdy Katastrální úřad přepíše nemovitost na nového majitele, avšak zkušenosti jsou takové, že tato lhůta bývá o dost kratší.

6.  Předání nemovitosti

V Kupní smlouvě je uvedeno, kdy má být nemovitost předána k užívání straně Kupující. Z pravidla to bývá termín nejpozději do 10ti dnů po přepsání nemovitosti. Samotné předání pak musí provázet sepsání Předávacího protokolu, kam se sepíšou veškeré stavy měřidel a stav nemovitosti při předání. Je možné si také pořídit fotodokumentaci (což doporučuji), aby se předešlo případným budoucím sporům.

Pak už nezbývá, než popřát všem stranám, ať se jim dobře daří.  Straně Kupující, ať se jí dobře bydlí v nové a vysněné nemovitosti a brzy si vytvoří nový domov.

Se všemi výše zmíněnými úkony vám ráda pomohu. Najdu vhodného kupce, zastřeším celý proces. Diskrétně a spolehlivě.

Jsem tu pro vás

Jsem Veronika Vágner, realitní poradce s více než 16letou praxí.

V případě dotazů či zájmu o osobní konzultaci mne neváhejte napsat nebo zavolat:

reality@veronikavagner.cz

+420 775 020 584

Vystěhování nájemníka

Kdy je možné vystěhovat nájemníka? Koho je nutné kontaktovat? Na co si dát pozor? Toto téma popisuji v dalším článku.

Máte dotaz? Ráda vám odpovím

Odesláním formuláře souhlasíte se

Telefon

+420 775 020 584

E-mail

reality@veronikavagner.cz

Sociální sítě